chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 5 sè-kí | 6 sè-kí | 7 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 550 nî-tāi | 560 nî-tāi | 570 nî-tāi | 580 nî-tāi | 590 nî-tāi | 600 nî-tāi | 610 nî-tāi
: 580 nî | 581 nî | 582 nî | 583 nî | 584 nî | 585 nî | 586 nî | 587 nî | 588 nî | 589 nî | 590 nî
585 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-sîn
kàu
It-sū
Gregorius le̍k 585 nî
DLXXXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 2 kang
Hu̍t-le̍k 1129 nî
Tō-kàu-le̍k 3282 nî
Hoê-le̍k 38 BH~37 BH
Hông-kì 1245 nî
Tân-kì 2918 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4345~4346


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 640 – 641
- Shaka Samvat 507 – 508
Iran le̍k -37 – -36
Runic le̍k 835
Assyria le̍k 5335 nî
Ethiopia le̍k 579~580

585 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 585 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 585 nî