Kàu-hông Honorius 1-sè

Honorius 1-sè (?  – 638 nî 10 goe̍h 12 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-70 jīm kàu-hông; tī 625 nî kàu 638 nî chāi-ūi.

Honorius 1-sè
Kàu-hông Honorius 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Bonifacius 5-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Severinus