chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 6 sè-kí | 7 sè-kí | 8 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 590 nî-tāi | 600 nî-tāi | 610 nî-tāi | 620 nî-tāi | 630 nî-tāi | 640 nî-tāi | 650 nî-tāi
: 620 nî | 621 nî | 622 nî | 623 nî | 624 nî | 625 nî | 626 nî | 627 nî | 628 nî | 629 nî | 630 nî
625 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-sin
kàu
It-iú
Gregorius le̍k 625 nî
DCXXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 3 kang
Hu̍t-le̍k 1169 nî
Tō-kàu-le̍k 3322 nî
Hoê-le̍k 3~4
Hông-kì 1285 nî
Tân-kì 2958 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4385~4386


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 680 – 681
- Shaka Samvat 547 – 548
Iran le̍k 3 – 4
Runic le̍k 875
Assyria le̍k 5375 nî
Ethiopia le̍k 619~620

625 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 625 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 625 nî