Tông Ko-chó͘ (唐高祖; 566 nî 4 goe̍h 8 ji̍t – 635 nî 6 goe̍h 25 ji̍t), pún-miâ Lí Ian (李淵), sī Tiong-kok Tông-tiâu ê khai-kok hông-tè. 618 nî káu 626 nî chāi-ūi.

Tông Ko-chó͘
唐高祖
Tông-tiâu ê hông-tè
Tông-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 618 nî – 626 nî
Kè-jīm Tông Thài-chong
Choân-miâ
Lí Ian (李淵)
Sē-hō
Sîn Giâu Hông-tè (神堯皇帝)
Biō-hō
Ko-chó͘ (高祖)
Chhut-sì 566 nî 4 goe̍h 8 ji̍t(566-04-08)
Kòe-sin 635 nî 6 goe̍h 25 ji̍t (69 hòe)