Bú-tek (武德; 618 nî ~ 626 nî) sī Tông-tiâu Ko-chó͘ ê liân-hō; chêng-āu 9 tang.

武德
Bú-tek
618 nî ~ 626 nî
Kok-ka
Tông-tiâu
Kun-chú
Ko-chó͘
Tn̂g-té
9 tang

Tōa Tāi-chì Siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió Siu-kái

Siong-koan Siu-kái


Bú-tek (Tông)
Chiap-sio̍k
-
Tông-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Cheng-koan