Cheng-koan (貞觀; 627 nî ~ 649 nî) sī Tông-tiâu Thài-chong ê liân-hō; chêng-āu 23 tang.

貞觀
Cheng-koan
627 nî ~ 649 nî
Kok-ka
Tông-tiâu
Kun-chú
Thài-chong
Tn̂g-té
23 tang

Tōa Tāi-chì siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió siu-kái

Siong-koan siu-kái


Cheng-koan (Tông)
Chiap-sio̍k
Bú-tek
Tông-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Éng-hui