Éng-hui (永徽; 650 nî ~ 655 nî) sī Tông-tiâu Ko-chong ê liân-hō; chêng-āu 6 tang.

永徽
Éng-hui
650 nî ~ 655 nî
Kok-ka
Tông-tiâu
Kun-chú
Ko-chong
Tn̂g-té
6 tang

Tōa Tāi-chì

siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió

siu-kái

Siong-koan

siu-kái


Éng-hui (Tông)
Chiap-sio̍k
Cheng-koan
Tông-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Hián-khèng