chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 6 sè-kí | 7 sè-kí | 8 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 620 nî-tāi | 630 nî-tāi | 640 nî-tāi | 650 nî-tāi | 660 nî-tāi | 670 nî-tāi | 680 nî-tāi
: 650 nî | 651 nî | 652 nî | 653 nî | 654 nî | 655 nî | 656 nî | 657 nî | 658 nî | 659 nî | 660 nî
655 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-în
kàu
It-báu
Gregorius le̍k 655 nî
DCLV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 3 kang
Hu̍t-le̍k 1199 nî
Tō-kàu-le̍k 3352 nî
Hoê-le̍k 34~35
Hông-kì 1315 nî
Tân-kì 2988 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4415~4416


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 710 – 711
- Shaka Samvat 577 – 578
Iran le̍k 33 – 34
Runic le̍k 905
Assyria le̍k 5405 nî
Ethiopia le̍k 649~650

655 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-sì.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 655 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 655 nî