chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 6 sè-kí | 7 sè-kí | 8 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 620 nî-tāi | 630 nî-tāi | 640 nî-tāi | 650 nî-tāi | 660 nî-tāi | 670 nî-tāi | 680 nî-tāi
: 646 nî | 647 nî | 648 nî | 649 nî | 650 nî | 651 nî | 652 nî | 653 nî | 654 nî | 655 nî | 656 nî
651 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sut
kàu
Sin-hāi
Gregorius le̍k 651 nî
DCLI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 3 kang
Hu̍t-le̍k 1195 nî
Tō-kàu-le̍k 3348 nî
Hoê-le̍k 30~31
Hông-kì 1311 nî
Tân-kì 2984 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4411~4412


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 706 – 707
- Shaka Samvat 573 – 574
Iran le̍k 29 – 30
Runic le̍k 901
Assyria le̍k 5401 nî
Ethiopia le̍k 645~646

651 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō Siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân Siu-kái

Sū-kiāⁿ Siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 651 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Chham-khó chu-liāu Siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 651 nî