chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 6 sè-kí | 7 sè-kí | 8 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 610 nî-tāi | 620 nî-tāi | 630 nî-tāi | 640 nî-tāi | 650 nî-tāi | 660 nî-tāi | 670 nî-tāi
: 642 nî | 643 nî | 644 nî | 645 nî | 646 nî | 647 nî | 648 nî | 649 nî | 650 nî | 651 nî | 652 nî
647 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Péng-ngó͘
kàu
Teng-bī
Gregorius le̍k 647 nî
DCXLVII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 3 kang
Hu̍t-le̍k 1191 nî
Tō-kàu-le̍k 3344 nî
Hoê-le̍k 26~27
Hông-kì 1307 nî
Tân-kì 2980 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4407~4408


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 702 – 703
- Shaka Samvat 569 – 570
Iran le̍k 25 – 26
Runic le̍k 897
Assyria le̍k 5397 nî
Ethiopia le̍k 641~642

647 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 647 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 647 nî