Siān-tek Lú-ông (Hàn-jī: 善德女王; Ko-lê-jī: 선덕여왕; 606 nî - 647 nî), pún-miâ Kim Tek-bān (金德曼), hō Sèng-chó͘ Hông-ko͘ (聖祖皇姑).

Siān-tek sī Sin-lô ê tē-27 tāi kok-ông, pē-bú hun-piat sī Chin-pêng Ông kah Mô͘-iâ Hu-jîn. Siān-tek sī Hân-kok le̍k-sú ê tē-it uī lú-ông.

Chêng-jīm:
Chin-pêng Ông
Tē-27 tāi
Sin-lô-ông
632 nî647 nî
Āu-jīm:
Chin-tek Lú-ông