Pó-chōng-ông (寶藏王 / 보장왕 Bojang-wang; ?  – 682 nî ) sī Ko-kù-lê ê tē-28 tāi kok-ông (642 nî ~ 668 nî chāi-ūi), pún-miâ hō-chò Ko Pó-chōng (高寶藏 / 고보장 Go Bojang).

23 ~ 28 tāi ê Ko-kù-lê ông-thóng