Tông Ko-chong (唐高宗, 628 nî 7 goe̍h 21 ji̍t – 683 nî 12 goe̍h 27 ji̍t), pún-miâ Lí Tī (李治), sī Tiong-kok Tông-tiâu ê tē 3 tāi hông-tè. 649 nî kàu 683 nî chāi-ūi.

Tông Ko-chong
唐高宗
Tông-tiâu ê hông-tè
Tông-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 649 nî – 683 nî
Chêng-jīm Tông Thài-chong
Kè-jīm Tông Tiong-chong
Choân-miâ
Lí Tī (李治)
Sē-hō
Thian-hông Tāi-tè (天皇大帝)
Biō-hō
Ko-chong (高宗)
Chhut-sì 628 nî 7 goe̍h 21 ji̍t(628-07-21)
Kòe-sin 683 nî 12 goe̍h 27 ji̍t (55 hòe)