chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 6 sè-kí | 7 sè-kí | 8 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 650 nî-tāi | 660 nî-tāi | 670 nî-tāi | 680 nî-tāi | 690 nî-tāi | 700 nî-tāi | 710 nî-tāi
: 678 nî | 679 nî | 680 nî | 681 nî | 682 nî | 683 nî | 684 nî | 685 nî | 686 nî | 687 nî | 688 nî
683 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-ngó͘
kàu
Kùi-bī
Gregorius le̍k 683 nî
DCLXXXIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 3 kang
Hu̍t-le̍k 1227 nî
Tō-kàu-le̍k 3380 nî
Hoê-le̍k 63~64
Hông-kì 1343 nî
Tân-kì 3016 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4443~4444


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 738 – 739
- Shaka Samvat 605 – 606
Iran le̍k 61 – 62
Runic le̍k 933
Assyria le̍k 5433 nî
Ethiopia le̍k 677~678

683 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-sì.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 683 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 683 nî