chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 6 sè-kí | 7 sè-kí | 8 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 650 nî-tāi | 660 nî-tāi | 670 nî-tāi | 680 nî-tāi | 690 nî-tāi | 700 nî-tāi | 710 nî-tāi
: 675 nî | 676 nî | 677 nî | 678 nî | 679 nî | 680 nî | 681 nî | 682 nî | 683 nî | 684 nî | 685 nî
680 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-báu
kàu
Keng-sîn
Gregorius le̍k 680 nî
DCLXXX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 3 kang
Hu̍t-le̍k 1224 nî
Tō-kàu-le̍k 3377 nî
Hoê-le̍k 60~61
Hông-kì 1340 nî
Tân-kì 3013 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4440~4441


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 735 – 736
- Shaka Samvat 602 – 603
Iran le̍k 58 – 59
Runic le̍k 930
Assyria le̍k 5430 nî
Ethiopia le̍k 674~675

680 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 680 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 680 nî