chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 6 sè-kí | 7 sè-kí | 8 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 650 nî-tāi | 660 nî-tāi | 670 nî-tāi | 680 nî-tāi | 690 nî-tāi | 700 nî-tāi | 710 nî-tāi
: 676 nî | 677 nî | 678 nî | 679 nî | 680 nî | 681 nî | 682 nî | 683 nî | 684 nî | 685 nî | 686 nî
681 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sîn
kàu
Sin-sū
Gregorius le̍k 681 nî
DCLXXXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 3 kang
Hu̍t-le̍k 1225 nî
Tō-kàu-le̍k 3378 nî
Hoê-le̍k 61~62
Hông-kì 1341 nî
Tân-kì 3014 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4441~4442


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 736 – 737
- Shaka Samvat 603 – 604
Iran le̍k 59 – 60
Runic le̍k 931
Assyria le̍k 5431 nî
Ethiopia le̍k 675~676

681 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 681 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 681 nî