Gensyô Thian-hông (元正天皇, 680 nî  – 748 nî 5 goe̍h 22 ji̍t) sī Ji̍t-pún tē 44 tāi thian-hông, 715 nî kàu 724 nî chāi-ūi. I sī chi̍t ê cha-bó͘ thian-hông.

Gensyô Thian-hông
元正天皇
Ji̍t-pún Thian-hông
Chāi-ūi 715 nî – 724 nî
Chêng-jīm Genmei Thian-hông
Kè-jīm Syômu Thian-hông
Choân-miâ
Yamatonekotakamizukiyotarasihime no Sumeraimikoto (日本根子高瑞浄足姫天皇)
Chhut-sì 680 nî
Kòe-sin 748 nî