chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 7 sè-kí | 8 sè-kí | 9 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 680 nî-tāi | 690 nî-tāi | 700 nî-tāi | 710 nî-tāi | 720 nî-tāi | 730 nî-tāi | 740 nî-tāi
: 710 nî | 711 nî | 712 nî | 713 nî | 714 nî | 715 nî | 716 nî | 717 nî | 718 nî | 719 nî | 720 nî
715 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-în
kàu
It-báu
Gregorius le̍k 715 nî
DCCXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1259 nî
Tō-kàu-le̍k 3412 nî
Hoê-le̍k 96~97
Hông-kì 1375 nî
Tân-kì 3048 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4475~4476


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 770 – 771
- Shaka Samvat 637 – 638
Iran le̍k 93 – 94
Runic le̍k 965
Assyria le̍k 5465 nî
Ethiopia le̍k 709~710

715 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 715 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 715 nî