chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 7 sè-kí | 8 sè-kí | 9 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 680 nî-tāi | 690 nî-tāi | 700 nî-tāi | 710 nî-tāi | 720 nî-tāi | 730 nî-tāi | 740 nî-tāi
: 712 nî | 713 nî | 714 nî | 715 nî | 716 nî | 717 nî | 718 nî | 719 nî | 720 nî | 721 nî | 722 nî
717 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Péng-sîn
kàu
Teng-sū
Gregorius le̍k 717 nî
DCCXVII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1261 nî
Tō-kàu-le̍k 3414 nî
Hoê-le̍k 98~99
Hông-kì 1377 nî
Tân-kì 3050 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4477~4478


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 772 – 773
- Shaka Samvat 639 – 640
Iran le̍k 95 – 96
Runic le̍k 967
Assyria le̍k 5467 nî
Ethiopia le̍k 711~712

717 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 717 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 717 nî