chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 7 sè-kí | 8 sè-kí | 9 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 690 nî-tāi | 700 nî-tāi | 710 nî-tāi | 720 nî-tāi | 730 nî-tāi | 740 nî-tāi | 750 nî-tāi
: 716 nî | 717 nî | 718 nî | 719 nî | 720 nî | 721 nî | 722 nî | 723 nî | 724 nî | 725 nî | 726 nî
721 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sin
kàu
Sin-iú
Gregorius le̍k 721 nî
DCCXXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1265 nî
Tō-kàu-le̍k 3418 nî
Hoê-le̍k 102~103
Hông-kì 1381 nî
Tân-kì 3054 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4481~4482


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 776 – 777
- Shaka Samvat 643 – 644
Iran le̍k 99 – 100
Runic le̍k 971
Assyria le̍k 5471 nî
Ethiopia le̍k 715~716

721 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 721 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 721 nî