Khai-goân (開元; 713 nî ~ 741 nî) sī Tông-tiâu Hiân-chong ê liân-hō; chêng-āu 29 tang.

開元
Khai-goân
713 nî ~ 741 nî
Kok-ka
Tông-tiâu
Kun-chú
Hiân-chong
Tn̂g-té
29 tang

Tōa Tāi-chì

siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió

siu-kái

Siong-koan

siu-kái


Khai-goân (Tông)
Chiap-sio̍k
Sian-thian
Tông-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Thian-pó