chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 7 sè-kí | 8 sè-kí | 9 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 710 nî-tāi | 720 nî-tāi | 730 nî-tāi | 740 nî-tāi | 750 nî-tāi | 760 nî-tāi | 770 nî-tāi
: 736 nî | 737 nî | 738 nî | 739 nî | 740 nî | 741 nî | 742 nî | 743 nî | 744 nî | 745 nî | 746 nî
741 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sîn
kàu
Sin-sū
Gregorius le̍k 741 nî
DCCXLI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1285 nî
Tō-kàu-le̍k 3438 nî
Hoê-le̍k 123~124
Hông-kì 1401 nî
Tân-kì 3074 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4501~4502


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 796 – 797
- Shaka Samvat 663 – 664
Iran le̍k 119 – 120
Runic le̍k 991
Assyria le̍k 5491 nî
Ethiopia le̍k 735~736

741 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 741 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 741 nî