Tông Hiân-chong

Tông Hiân-chong (唐玄宗, 685 nî 9 goe̍h 8 ji̍t – 762 nî 5 goe̍h 3 ji̍t), ia̍h sī hō choè Tông Bêng-hông (唐明皇), pún-miâ Lí Liông-ki (李隆基), sī Tiong-kok Tông-tiâu ê chi̍t ê hông-tè. I tī 712 nî kàu 756 nî chāi-ūi.

Tông Hiân-chong