Sian-thian (先天; 712 nî ~ 713 nî) sī Tông-tiâu Hiân-chong ê liân-hō; chêng-āu 2 tang.

先天
Sian-thian
712 nî ~ 713 nî
Kok-ka
Tông-tiâu
Kun-chú
Hiân-chong
Tn̂g-té
2 tang

Tōa Tāi-chì

siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió

siu-kái

Siong-koan

siu-kái


Sian-thian (Tông)
Chiap-sio̍k
Iân-hô
Tông-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Khai-goân