Thian-pó (天寶; 742 nî ~ 756 nî) sī Tông-tiâu Hiân-chong ê liân-hō; chêng-āu 15 tang.

天寶
Thian-pó
742 nî ~ 756 nî
Kok-ka
Tông-tiâu
Kun-chú
Hiân-chong
Tn̂g-té
15 tang

Tōa Tāi-chì

siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió

siu-kái

Siong-koan

siu-kái


Thian-pó (Tông)
Chiap-sio̍k
Khai-goân
Tông-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Chì-tek