chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 7 sè-kí | 8 sè-kí | 9 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 690 nî-tāi | 700 nî-tāi | 710 nî-tāi | 720 nî-tāi | 730 nî-tāi | 740 nî-tāi | 750 nî-tāi
: 715 nî | 716 nî | 717 nî | 718 nî | 719 nî | 720 nî | 721 nî | 722 nî | 723 nî | 724 nî | 725 nî
720 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-bī
kàu
Keng-sin
Gregorius le̍k 720 nî
DCCXX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1264 nî
Tō-kàu-le̍k 3417 nî
Hoê-le̍k 101~102
Hông-kì 1380 nî
Tân-kì 3053 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4480~4481


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 775 – 776
- Shaka Samvat 642 – 643
Iran le̍k 98 – 99
Runic le̍k 970
Assyria le̍k 5470 nî
Ethiopia le̍k 714~715

720 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 720 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 720 nî