chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 7 sè-kí | 8 sè-kí | 9 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 690 nî-tāi | 700 nî-tāi | 710 nî-tāi | 720 nî-tāi | 730 nî-tāi | 740 nî-tāi | 750 nî-tāi
: 720 nî | 721 nî | 722 nî | 723 nî | 724 nî | 725 nî | 726 nî | 727 nî | 728 nî | 729 nî | 730 nî
725 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-chú
kàu
It-thiú
Gregorius le̍k 725 nî
DCCXXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1269 nî
Tō-kàu-le̍k 3422 nî
Hoê-le̍k 106~107
Hông-kì 1385 nî
Tân-kì 3058 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4485~4486


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 780 – 781
- Shaka Samvat 647 – 648
Iran le̍k 103 – 104
Runic le̍k 975
Assyria le̍k 5475 nî
Ethiopia le̍k 719~720

725 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 725 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 725 nî