chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 7 sè-kí | 8 sè-kí | 9 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 690 nî-tāi | 700 nî-tāi | 710 nî-tāi | 720 nî-tāi | 730 nî-tāi | 740 nî-tāi | 750 nî-tāi
: 718 nî | 719 nî | 720 nî | 721 nî | 722 nî | 723 nî | 724 nî | 725 nî | 726 nî | 727 nî | 728 nî
723 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-sut
kàu
Kùi-hāi
Gregorius le̍k 723 nî
DCCXXIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1267 nî
Tō-kàu-le̍k 3420 nî
Hoê-le̍k 104~105
Hông-kì 1383 nî
Tân-kì 3056 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4483~4484


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 778 – 779
- Shaka Samvat 645 – 646
Iran le̍k 101 – 102
Runic le̍k 973
Assyria le̍k 5473 nî
Ethiopia le̍k 717~718

723 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 723 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 723 nî