Kàu-hông Stephanus 4-sè

Stephanus 4-sè (723 nî  – 772 nî 1 goe̍h 24 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-94 jīm kàu-hông; tī 768 nî kàu 772 nî chāi-ūi.

Stephanus 4-sè
Kàu-hông Stephanus 4-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Paulus 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Hadrianus 1-sè