Kàu-hông Paschalis 1-sè

Paschalis 1-sè (?  – 824 nî 2 goe̍h 11 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-98 jīm kàu-hông; tī 817 nî kàu 824 nî chāi-ūi.

Paschalis 1-sè
Kàu-hông Paschalis 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Stephanus 5-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Eugenius 2-sè