chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 7 sè-kí | 8 sè-kí | 9 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 680 nî-tāi | 690 nî-tāi | 700 nî-tāi | 710 nî-tāi | 720 nî-tāi | 730 nî-tāi | 740 nî-tāi
: 709 nî | 710 nî | 711 nî | 712 nî | 713 nî | 714 nî | 715 nî | 716 nî | 717 nî | 718 nî | 719 nî
714 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kùi-thiú
kàu
Kap-în
Gregorius le̍k 714 nî
DCCXIV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1258 nî
Tō-kàu-le̍k 3411 nî
Hoê-le̍k 95~96
Hông-kì 1374 nî
Tân-kì 3047 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4474~4475


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 769 – 770
- Shaka Samvat 636 – 637
Iran le̍k 92 – 93
Runic le̍k 964
Assyria le̍k 5464 nî
Ethiopia le̍k 708~709

714 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 714 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 714 nî