Syômu Thian-hông (聖武天皇, 701 nî  – 756 nî 5 goe̍h 2 ji̍t) sī Ji̍t-pún tē 45 tāi thian-hông, 724 nî kàu 749 nî chāi-ūi.

Syômu Thian-hông
聖武天皇
Ji̍t-pún Thian-hông
Chāi-ūi 724 nî – 749 nî
Chêng-jīm Gensyô Thian-hông
Kè-jīm Kôken Thian-hông
Choân-miâ
Amesirusikuniosiharakitoyosakurahiko no Sumeraimikoto (天璽国押開豊桜彦天皇)
Chhut-sì 701 nî
Kòe-sin 756 nî