chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 7 sè-kí | 8 sè-kí | 9 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 670 nî-tāi | 680 nî-tāi | 690 nî-tāi | 700 nî-tāi | 710 nî-tāi | 720 nî-tāi | 730 nî-tāi
: 696 nî | 697 nî | 698 nî | 699 nî | 700 nî | 701 nî | 702 nî | 703 nî | 704 nî | 705 nî | 706 nî
701 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-chú
kàu
Sin-thiú
Gregorius le̍k 701 nî
DCCI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1245 nî
Tō-kàu-le̍k 3398 nî
Hoê-le̍k 81~83
Hông-kì 1361 nî
Tân-kì 3034 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4461~4462


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 756 – 757
- Shaka Samvat 623 – 624
Iran le̍k 79 – 80
Runic le̍k 951
Assyria le̍k 5451 nî
Ethiopia le̍k 695~696

701 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 701 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 701 nî