chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 6 sè-kí | 7 sè-kí | 8 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 660 nî-tāi | 670 nî-tāi | 680 nî-tāi | 690 nî-tāi | 700 nî-tāi | 710 nî-tāi | 720 nî-tāi
: 693 nî | 694 nî | 695 nî | 696 nî | 697 nî | 698 nî | 699 nî | 700 nî | 701 nî | 702 nî | 703 nî
698 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Teng-iú
kàu
Bō͘-sut
Gregorius le̍k 698 nî
DCXCVIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 3 kang
Hu̍t-le̍k 1242 nî
Tō-kàu-le̍k 3395 nî
Hoê-le̍k 78~79
Hông-kì 1358 nî
Tân-kì 3031 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4458~4459


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 753 – 754
- Shaka Samvat 620 – 621
Iran le̍k 76 – 77
Runic le̍k 948
Assyria le̍k 5448 nî
Ethiopia le̍k 692~693

698 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 698 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 698 nî