chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 7 sè-kí | 8 sè-kí | 9 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 670 nî-tāi | 680 nî-tāi | 690 nî-tāi | 700 nî-tāi | 710 nî-tāi | 720 nî-tāi | 730 nî-tāi
: 697 nî | 698 nî | 699 nî | 700 nî | 701 nî | 702 nî | 703 nî | 704 nî | 705 nî | 706 nî | 707 nî
702 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Sin-thiú
kàu
Jîm-în
Gregorius le̍k 702 nî
DCCII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1246 nî
Tō-kàu-le̍k 3399 nî
Hoê-le̍k 83~84
Hông-kì 1362 nî
Tân-kì 3035 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4462~4463


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 757 – 758
- Shaka Samvat 624 – 625
Iran le̍k 80 – 81
Runic le̍k 952
Assyria le̍k 5452 nî
Ethiopia le̍k 696~697

702 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 702 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 702 nî