chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 7 sè-kí | 8 sè-kí | 9 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 670 nî-tāi | 680 nî-tāi | 690 nî-tāi | 700 nî-tāi | 710 nî-tāi | 720 nî-tāi | 730 nî-tāi
: 702 nî | 703 nî | 704 nî | 705 nî | 706 nî | 707 nî | 708 nî | 709 nî | 710 nî | 711 nî | 712 nî
707 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Péng-ngó͘
kàu
Teng-bī
Gregorius le̍k 707 nî
DCCVII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1251 nî
Tō-kàu-le̍k 3404 nî
Hoê-le̍k 88~89
Hông-kì 1367 nî
Tân-kì 3040 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4467~4468


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 762 – 763
- Shaka Samvat 629 – 630
Iran le̍k 85 – 86
Runic le̍k 957
Assyria le̍k 5457 nî
Ethiopia le̍k 701~702

707 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 707 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 707 nî