chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 7 sè-kí | 8 sè-kí | 9 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 670 nî-tāi | 680 nî-tāi | 690 nî-tāi | 700 nî-tāi | 710 nî-tāi | 720 nî-tāi | 730 nî-tāi
: 703 nî | 704 nî | 705 nî | 706 nî | 707 nî | 708 nî | 709 nî | 710 nî | 711 nî | 712 nî | 713 nî
708 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Teng-bī
kàu
Bō͘-sin
Gregorius le̍k 708 nî
DCCVIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1252 nî
Tō-kàu-le̍k 3405 nî
Hoê-le̍k 89~90
Hông-kì 1368 nî
Tân-kì 3041 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4468~4469


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 763 – 764
- Shaka Samvat 630 – 631
Iran le̍k 86 – 87
Runic le̍k 958
Assyria le̍k 5458 nî
Ethiopia le̍k 702~703

708 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 708 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 708 nî