Kéng-liông (景龍; 707 nî ~ 710 nî) sī Tông-tiâu Tiong-chong ê liân-hō; chêng-āu 4 tang.

景龍
Kéng-liông
707 nî ~ 710 nî
Kok-ka
Tông-tiâu
Kun-chú
Tiong-chong
Tn̂g-té
4 tang

Tōa Tāi-chì

siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió

siu-kái

Siong-koan

siu-kái


Kéng-liông (Tông)
Chiap-sio̍k
Sîn-liông
Tông-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Tông-liông