Sîn-liông (Bú Chiu)

Sîn-liông (神龍; 705 nî ~ 707 nî) sī Bú Chiu Bú Chek-thian ê liân-hō; chêng-āu 3 tang.

神龍
Sîn-liông
705 nî ~ 707 nî
Kok-ka
Bú Chiu
Kun-chú
Bú Chek-thian
Tn̂g-té
3 tang

Tōa Tāi-chì siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió siu-kái

Siong-koan siu-kái


Sîn-liông (Bú Chiu)
Chiap-sio̍k
Tiông-an
Bú Chiu ê liân-hō Kè-sio̍k
Kéng-liông