Tiông-an (長安; 701 nî ~ 704 nî) sī Bú Chiu Bú Chek-thian ê liân-hō; chêng-āu 4 tang.

長安
Tiông-an
701 nî ~ 704 nî
Kok-ka
Bú Chiu
Kun-chú
Bú Chek-thian
Tn̂g-té
4 tang

Tōa Tāi-chì

siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió

siu-kái

Siong-koan

siu-kái


Tiông-an (Bú Chiu)
Chiap-sio̍k
Tāi-chiok
Bú Chiu ê liân-hō Kè-sio̍k
Sîn-liông