Bú Chek-thian (武則天, 624 nî 2 goe̍h 14 ji̍t – 705 nî 12 goe̍h 16 ji̍t), mā hō Bú Chiàu (武曌), goân-lâi sī Tiong-kok Tông-tiâu ê hông-hiō; i āu-lâi bô͘-chhú tio̍h Tông-tiâu hông-tè ê koân-ūi, kái kok-hō chò "Chiu" (周), i mā chiâⁿ chò Tiong-kok le̍k-sú-siōng ûi-it siū sêng-jīn ê lú hông-tè. Tī 705 nî, Tông-tiâu hông-sek chài-tō͘ tit koân.

Bú Chek-thian
武則天
Bú Chiu ê hông-tè
Bú Chiu ê hông-tè
Chāi-ūi 690 nî – 705 nî
Chêng-jīm Tông Joē-chong (Tông-tiâu)
Kè-jīm Tông Tiong-chong (Tông-tiâu)
Choân-miâ
Bú Chiàu (武曌)
Chun-hō
Chek-thian Tāi Sèng Hông-tè (則天大聖皇帝)
Sē-hō
Chek-thian Hông-hiō (則天皇后)
Chhut-sì 624 nî 2 goe̍h 14 ji̍t(624-02-14)
Kòe-sin 705 nî 12 goe̍h 16 ji̍t (81 hòe)