Bú Chek-thian

Bú Chek-thian (武則天, 624 nî 2 goe̍h 14 ji̍t – 705 nî 12 goe̍h 16 ji̍t), mā hō Bú Chiàu (武曌), goân-lâi sī Tiong-kok Tông-tiâu ê hông-hiō; i āu-lâi bô͘-chhú tio̍h Tông-tiâu hông-tè ê koân-ūi, kái kok-hō chò "Chiu" (周), i mā chiâⁿ chò Tiong-kok le̍k-sú-siōng ûi-it siū sêng-jīn ê lú hông-tè. Tī 705 nî, Tông-tiâu hông-sek chài-tō͘ tit koân.

Bú Chek-thian