Kàu-hông Ioannes 7-sè

Ioannes 7-sè (?  – 707 nî 10 goe̍h 18 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-86 jīm kàu-hông; tī 705 nî kàu 707 nî chāi-ūi.

Ioannes 7-sè
Kàu-hông Ioannes 7-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Ioannes 6-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Sisinnius