Kàu-hông Ioannes 6-sè

Ioannes 6-sè (?  – 705 nî 1 goe̍h 11 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-85 jīm kàu-hông; tī 701 nî kàu 705 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Ioannes 6-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 701 nî 10 goe̍h 30 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 705 nî 1 goe̍h 11 ji̍t
Chêng-jīm Sergius 1-sè
Kè-jīm Ioannes 7-sè
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 655 nî
Tang Lô-má Tè-kok Ephesus
Kòe-sin 705 nî 1 goe̍h 11 ji̍t (50 hòe)
Tang Lô-má Tè-kok Lô-má
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Kàu-hông Ioannes 6-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Sergius 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Ioannes 7-sè