Kàu-hông Ioannes 6-sè

Ioannes 6-sè (?  – 705 nî 1 goe̍h 11 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-85 jīm kàu-hông; tī 701 nî kàu 705 nî chāi-ūi.

Ioannes 6-sè
Kàu-hông Ioannes 6-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Sergius 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Ioannes 7-sè