Kàu-hông Sergius 1-sè

Sergius 1-sè (?  – 701 nî 9 goe̍h 8 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-84 jīm kàu-hông; tī 687 nî kàu 701 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Sergius 1-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 687 nî 12 goe̍h 15 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 701 nî 9 goe̍h 8 ji̍t
Chêng-jīm Conon
Kè-jīm Ioannes 6-sè
sèng-chit
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 683 nî 6 goe̍h 27 ji̍t
Leo 2-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì iok 650 nî
Tang Lô-má Tè-kok Panormus
Kòe-sin 701 nî 9 goe̍h 8 ji̍t (51 hòe)
Tang Lô-má Tè-kok Lô-má
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Kàu-hông Sergius 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Conon
Kàu-hông Kè-sio̍k
Ioannes 6-sè