Kàu-hông Sergius 1-sè

Sergius 1-sè (?  – 701 nî 9 goe̍h 8 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-84 jīm kàu-hông; tī 687 nî kàu 701 nî chāi-ūi.

Sergius 1-sè
Kàu-hông Sergius 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Conon
Kàu-hông Kè-sio̍k
Ioannes 6-sè