Conon (?  – 687 nî 9 goe̍h 21 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-83 jīm kàu-hông; tī 686 nî kàu 687 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Conon
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 686 nî 10 goe̍h 21 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 687 nî 9 goe̍h 21 ji̍t
Chêng-jīm Ioannes 5-sè
Kè-jīm Sergius 1-sè
sèng-chit
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 683 nî 5 goe̍h 1 ji̍t
Leo 2-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 630 nî
Tang Lô-má Tè-kok Sicilia
Kòe-sin 687 nî 9 goe̍h 21 ji̍t (57 hòe)
Tang Lô-má Tè-kok Lô-má
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Kàu-hông Conon
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Ioannes 5-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Sergius 1-sè