Kàu-hông Ioannes 5-sè

Ioannes 5-sè (?  – 686 nî 8 goe̍h 2 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-82 jīm kàu-hông; tī 685 nî kàu 686 nî chāi-ūi.

Ioannes 5-sè
Kàu-hông Ioannes 5-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Benedictus 2-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Conon