Kàu-hông Benedictus 2-sè

Benedictus 2-sè (?  – 685 nî 5 goe̍h 8 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-81 jīm kàu-hông; tī 684 nî kàu 685 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Benedictus 2-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 684 nî 6 goe̍h 26 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 685 nî 5 goe̍h 8 ji̍t
Chêng-jīm Leo 2-sè
Kè-jīm Ioannes 5-sè
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì ?
Tang Lô-má Tè-kok Lô-má
Kòe-sin 685 nî 5 goe̍h 8 ji̍t
Tang Lô-má Tè-kok Lô-má
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Sèng-jîn
Kì-liām-ji̍t 5 goe̍h 7 ji̍t
Kàu-hông Benedictus 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Leo 2-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Ioannes 5-sè