Kàu-hông Benedictus 2-sè

Benedictus 2-sè (?  – 685 nî 5 goe̍h 8 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-81 jīm kàu-hông; tī 684 nî kàu 685 nî chāi-ūi.

Benedictus 2-sè
Kàu-hông Benedictus 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Leo 2-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Ioannes 5-sè