Leo 2-sè (?  – 683 nî 6 goe̍h 28 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-80 jīm kàu-hông; tī 682 nî kàu 683 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Leo 2-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 682 nî 8 goe̍h 17 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 683 nî 6 goe̍h 28 ji̍t
Chêng-jīm Agatho
Kè-jīm Benedictus 2-sè
sèng-chit
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 680 nî 12 goe̍h 5 ji̍t
Agatho jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì iok 611 nî
Tang Lô-má Tè-kok Sicilia
Kòe-sin 683 nî 6 goe̍h 28 ji̍t (72 hòe)
Tang Lô-má Tè-kok Lô-má
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Sèng-jîn
Kì-liām-ji̍t 6 goe̍h 28 ji̍t
7 goe̍h 3 ji̍t (1970 nî í-chêng)
Kàu-hông Leo 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Agatho
Kàu-hông Kè-sio̍k
Benedictus 2-sè