Monmu Thian-hông (文武天皇, 683 nî  – 707 nî 7 goe̍h 18 ji̍t) sī Ji̍t-pún tē 42 tāi thian-hông, 697 nî kàu 707 nî chāi-ūi.

Monmu Thian-hông
文武天皇
Ji̍t-pún Thian-hông
Chāi-ūi 697 nî – 707 nî
Chêng-jīm Zitô Thian-hông
Kè-jīm Genmei Thian-hông
Choân-miâ
Yamatonekotoyoohozi no Sumeraimikoto (倭根子豊祖父天皇)
Chhut-sì 683 nî
Kòe-sin 707 nî