Zitô Thian-hông (持統天皇, 645 nî  – 703 nî 1 goe̍h 13 ji̍t) sī Ji̍t-pún tē 41 tāi thian-hông, 690 nî kàu 697 nî chāi-ūi. I sī chi̍t ê cha-bó͘ thian-hông.

Zitô Thian-hông
持統天皇
Ji̍t-pún Thian-hông
Chāi-ūi 686 nî – 697 nî
Chêng-jīm Tenmu Thian-hông
Kè-jīm Monmu Thian-hông
Choân-miâ
Takamanoharahironohime no Sumeraimikoto (高天原廣野姫天皇)
Chhut-sì 645 nî
Kòe-sin 703 nî